Disclaimer

Anton van Es Aannemersbedrijf - Zietfortseweg 7 - 5317NM - Nederhemert - 0418-648055 / 06-48884517 - info@antonvanes.nl

Disclaimer

 

Anton van Es Aannemersbedrijf (Kamer van Koophandel: 65730755), hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot antonvanes.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

 

Anton van Es Aannemersbedrijf behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden niet gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website maar alleen bij persoonlijk contact.

 

Anton van Es Aannemersbedrijf spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Anton van Es Aannemersbedrijf nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

 

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze onderdelen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Anton van Es Aannemersbedrijf , behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke onderwerpen anders aangegeven is.

 

Overig

 

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

 

Copyright © 2016 Anton van Es Aannemersbedrijf.

Alle rechten voorbehouden.

 

Designed by Ivonne den Hartog

 

Disclaimer Handelsonderneming Contact